Huis & Hypotheek

Koopovereenkomst

Tussen de koper en verkoper van een woning zal een schriftelijke overeenkomst (de koopovereenkomst) moeten worden afgesloten. In deze koopovereenkomst kunnen afspraken en voorwaarden worden vastgesteld. De koper krijgt na ondertekening van de koopovereenkomst nog drie werkdagen bedenktijd. Indien er geen sprake is van een particuliere koper of het onroerend goed dat gekocht wordt is geen woning kan de overeenkomst ook mondeling worden aangegaan.

Wanneer de koopovereenkomst niet door een makelaar wordt opgesteld kan de notaris ook een koopovereenkomst voor u opstellen.


Levering

Om het eigendom van een woning van de verkoper op de koper over te laten gaan is een leveringsakte nodig (ook wel transportakte genoemd). Dit is de akte waarmee de woning officieel aan u als koper wordt geleverd en dus ook op uw naam komt te staan. De leveringsakte wordt opgesteld door de notaris en moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst.

De notaris zal een aantal zaken controleren om er zeker van te zijn, dat de levering van de woning goed gaat verlopen. De controles die de notaris onder andere uitvoert zijn van wie is het eigendom van de woning, zijn er beslagen en/of hypotheken die nog op de woning rusten, is er aan alle wettelijke voorwaarden voldaan en staat het perceel en de woning goed beschreven.

De eigendomsoverdracht is afgerond wanneer de notaris een afschrift van de leveringsakte inschrijft bij het kadaster en de openbare registers, dan bent u officieel eigenaar van uw nieuwe woning. Vanaf dat moment mag de notaris ook de nog uit te betalen gelden die via de derdenrekening van de notaris lopen uitkeren.


Hypotheek

Indien u een geldlening aangaat om de aankoop van de woning te kunnen bekostigen, zal de geldverstrekker - zeker in het geval dat een bank, een pensioenfonds of een verzekeraar is – zekerheid willen krijgen. Dit zal in de vorm van een hypotheekakte zijn. De hypotheekakte is een akte waarin wordt vastgelegd dat u (de hypotheekgever) een onroerende zaak (de woning) als onderpand geeft aan de hypotheeknemer (de geldverstrekker) in ruil voor het verkrijgen van een geldlening. Om de geldverstrekker te beschermen heeft deze het recht om het onderpand in het openbaar te verkopen als u uw afspraken niet na kan komen.

De hypotheekakte wordt ook opgesteld door de notaris. Hij zal de hypotheekakte met u doornemen, daarna wordt deze door u, de geldverstrekker en de notaris ondertekend. Wanneer uw echtgenoot of geregistreerd partner het huis ook gaat bewonen, moet deze meetekenen voor de hypotheekvestiging.

Nadat de akte is besproken, goedgekeurd en getekend, zal deze worden ingeschreven in het kadaster, daarna staat de hypotheek officieel op uw naam.


Doorhaling

Zodra de geldlening waarvoor een hypotheek is gevestigd geheel is afgelost kan de inschrijving van de hypotheekakte in het kadaster worden doorgehaald. De notaris kan hiervoor zorgdragen.Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.