Uit elkaar / Verdeling

Het kan voorkomen dat u en uw partner besluiten de relatie te beëindigen. In geval van het beeïndigen van de relatie met een samenlevingscontract kan dat vaak vrij eenvoudig worden geregeld (met bijvoorbeeld een gezamenlijk besluit tot ontbinding of een schriftelijke opzegging van het samenlevingscontract). Ook de beëindiging van een geregistreerd partnerschap waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken kan vrij eenvoudig met behulp van een advocaat of notaris worden beëindigd.

Echter, in het geval u een gezamenlijke woning, minderjarige kinderen of een behoorlijk opgebouwd vermogen heeft, liggen de zaken wat minder eenvoudig. In dat geval moeten er afspraken worden gemaakt tussen u beiden, bijvoorbeeld met betrekking tot het gezag over de kinderen, de alimentatie, de verdeling van het vermogen, enzovoort. En indien een van u beiden de woning op zijn of haar naam wil krijgen, moet er een akte van verdeling worden opgemaakt door de notaris.

In geval van beeïndiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen zal u - los van de afspraken die u dient vast te leggen in een convenant – zich moeten wenden tot een rechter.


Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.