Familie & Vermogen

Relaties

Er zijn verschillende manieren waarop mensen hun relatie kunnen vormgeven. Dat geldt ook voor de juridische vorm van de relatie: het huwelijk; het geregistreerd partnerschap; samenwonen. Elke keuze brengt zijn eigen gevolgen met zich mee. Niet altijd is iedereen zich daar van bewust. Zolang alle partijen nog gelukkig met elkaar zijn, is er meestal geen enkel probleem. Toch kunnen zich in een relatie situaties voor doen, waar u in het dagelijks leven misschien liever niet aan denkt maar waarvan de nadelige gevolgen door tijdige afspraken kunnen worden beperkt.


Overlijden en erven

Als iemand overlijdt gaat zijn vermogen over op een of meer andere personen. Het erfrecht wijst aan wie dat zijn. Als u wilt dat uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk anders vererft dan volgens de wettelijke regels, is het nodig een testament te maken.


Schenkingen

U kunt verschillende redenen hebben om vermogen te willen schenken. Belastingbesparing kan een reden zijn om te willen schenken, maar ook de wens om met "warme hand" een bedrag te geven in plaats van na het overlijden. Door te schenken verkleint u uw erfenis.

Er zijn een aantal mogelijkheden om te schenken. U kunt schenken door het geld over te maken op de rekening van de begiftigde(n). De wet stelt geen eisen aan het contant schenken van geld, maar kunt u of wilt u het geld nog niet missen is een 'schenking op papier' een goed optie om over na te denken. In dat geval zal de schenking bij notariële akte moeten plaatsvinden en worden wel eisen gesteld aan de invulling van deze vorm van schenken. Ook indien u wenst dat de schenking voor de begiftigde privé is of bij de eenmalige verhoogde schenking voor de opleiding van een kind (tot 40 jaar) zal u de schenking in een notariële akte moeten vast laten leggen. Voorde fiscale aspecten van een schenking kunt u ook bij ons kantoor terecht.Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.