Schenkingen

U kunt verschillende redenen hebben om vermogen te willen schenken. Belastingbesparing kan een reden zijn om te willen schenken, maar ook de wens om met "warme hand" een bedrag te geven in plaats van na het overlijden. Door te schenken verkleint u uw erfenis.

Er zijn een aantal mogelijkheden om te schenken. U kunt schenken door het geld over te maken op de rekening van de begiftigde(n). De wet stelt geen eisen aan het contant schenken van geld, maar kunt u of wilt u het geld nog niet missen is een 'schenking op papier' een goed optie om over na te denken. In dat geval zal de schenking bij notariële akte moeten plaatsvinden en worden wel eisen gesteld aan de invulling van deze vorm van schenken. Ook indien u wenst dat de schenking voor de begiftigde privé is of bij de eenmalige verhoogde schenking voor de opleiding van een kind (tot 40 jaar) zal u de schenking in een notariële akte moeten vast laten leggen. Voorde fiscale aspecten van een schenking kunt u ook bij ons kantoor terecht.


Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.