Hypotheek

Indien u een geldlening aangaat om de aankoop van de woning te kunnen bekostigen, zal de geldverstrekker - zeker in het geval dat een bank, een pensioenfonds of een verzekeraar is – zekerheid willen krijgen. Dit zal in de vorm van een hypotheekakte zijn. De hypotheekakte is een akte waarin wordt vastgelegd dat u (de hypotheekgever) een onroerende zaak (de woning) als onderpand geeft aan de hypotheeknemer (de geldverstrekker) in ruil voor het verkrijgen van een geldlening. Om de geldverstrekker te beschermen heeft deze het recht om het onderpand in het openbaar te verkopen als u uw afspraken niet na kan komen.

De hypotheekakte wordt ook opgesteld door de notaris. Hij zal de hypotheekakte met u doornemen, daarna wordt deze door u, de geldverstrekker en de notaris ondertekend. Wanneer uw echtgenoot of geregistreerd partner het huis ook gaat bewonen, moet deze meetekenen voor de hypotheekvestiging.

Nadat de akte is besproken, goedgekeurd en getekend, zal deze worden ingeschreven in het kadaster, daarna staat de hypotheek officieel op uw naam.


Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.