Levering

Om het eigendom van een woning van de verkoper op de koper over te laten gaan is een leveringsakte nodig (ook wel transportakte genoemd). Dit is de akte waarmee de woning officieel aan u als koper wordt geleverd en dus ook op uw naam komt te staan. De leveringsakte wordt opgesteld door de notaris en moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst.

De notaris zal een aantal zaken controleren om er zeker van te zijn, dat de levering van de woning goed gaat verlopen. De controles die de notaris onder andere uitvoert zijn van wie is het eigendom van de woning, zijn er beslagen en/of hypotheken die nog op de woning rusten, is er aan alle wettelijke voorwaarden voldaan en staat het perceel en de woning goed beschreven.

De eigendomsoverdracht is afgerond wanneer de notaris een afschrift van de leveringsakte inschrijft bij het kadaster en de openbare registers, dan bent u officieel eigenaar van uw nieuwe woning. Vanaf dat moment mag de notaris ook de nog uit te betalen gelden die via de derdenrekening van de notaris lopen uitkeren.


Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.