Certificering en verpanding van aandelen.

Bij herstructureringen binnen een bedrijfsconcern of in het geval er een financiering plaatsvindt, kan u te maken krijgen met de certificering of verpanding van aandelen. Hiervoor dient de notaris te worden ingeschakeld. Ons kantoor kan u behulpzaam zijn met het opstellen van de daartoe benodigde notariële akten en het bijwerken van het aandeelhoudersregister.


Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.