Oprichting van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Per 1 oktober 2012 is het B.V.-recht ingrijpend gewijzigd met de komst van de zogeheten "Flex-B.V.". De kapitaalbescherming is vervallen zodat storting van een minimumkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig is. Ook kunt u naast gewone aandelen bijvoorbeeld kiezen voor aandelen met alleen een winst- of stemrecht. Bovendien kan bij de Flex-B.V. van de blokkeringsregeling bij overdracht van aandelen statutair worden afgeweken en is de regeling met betrekking tot "financial assistance" komen te vervallen. Het doel van de Flex-regelgeving is om het voor ondernemers eenvoudiger te maken om te kiezen voor de Flex-B.V. als rechtsvorm om hun onderneming uit te oefenen.

Wij kunnen u assisteren bij de oprichting van een B.V. in contanten, maar ook wanneer u een (onderdeel van) onderneming wilt inbrengen in de B.V. In overleg met u stellen wij graag de benodigde akte(n) op, zullen de inschrijving bij de Kamer van Koophandel verzorgen en het aandeelhoudersregister maken.


Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.