Fusies en splitsingen van rechtspersonen.

Bij een juridische fusie wordt het vermogen van twee of meer rechtspersonen door een notariële akte van fusie samengevoegd tot één vermogen. Er is sprake van één of meer verdwijnende rechtspersonen en één verkrijgende rechtspersoon. Belangrijk is dat de rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersoon blijven bestaan en van rechtswege (“onder algemene titel”) geheel overgaan op de verkrijgende rechtspersoon. Naast de mogelijkheid om te fuseren, bestaat ook de mogelijkheid om een rechtspersoon te splitsen. Bij de juridische splitsing is het zowel mogelijk dat de splitsende rechtspersoon ophoudt te bestaan (de zogenaamde zuivere splitsing) als ook dat de splitsende rechtspersoon blijft voort- bestaan (de afsplitsing).

Aan een juridische fusie en splitsing kleven de nodige vormvoorschriften. Ons kantoor heeft ruim ervaring met fusies en splitsingen en kan u hiermee van dienst zijn.


Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.