Wijzigen van statuten

Het wijzigen van statuten van een rechtspersoon zal met een notariële akte moeten worden geregeld. Er zijn verschillende redenen om de statuten van een B.V., N.V., stichting, vereniging of coöperatie te willen wijzigen.

Bijvoorbeeld bij een B.V. kan het de wens zijn om "oude" B.V. om te zetten naar een Flex-B.V., de nominale waarde van de aandelen te wijzigen in verband met een kapitaalsverminderingsprocedure of het doel/naam te wijzigen.

Voor een stichting kan het onder andere wenselijk zijn om de statuten "ANBI-proof" te maken. Mocht u twijfels hebben of uw stichting wel aan deze voorwaarden voldoet, kunt u contact opnemen met ons kantoor voor een vrijblijvend advies.


Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.