Oprichting van een stichting of vereniging

Een stichting, en in een aantal gevallen een vereniging, zal bij notariële akte moeten worden opgericht. Voor een vereniging geldt dat, indien de vastlegging via de notaris plaatsvindt, de rechtsgevolgen anders zijn dan wanneer de vereniging niet bij notariële akte is opgericht.

Van groot belang is dat de statuten van de stichting of vereniging voldoen aan alle eisen die door de wet gesteld worden. Bijvoorbeeld een ANBI of sportvereniging zullen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. De notaris kan u hierin adviseren.


Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.